Monday, January 11, 2010

e-Pelaporan Oktober 2009 :Pencapaian Murid Program j-QAF.

Pencapaian yang perlu direnung dan diambil tindakan sederap oleh semua pihak untuk menjayakan pencapaian murid-murid program j-QAF di negeri Kedah.PENCAPAIAN MURID PROGRAM j-QAF BULAN JUN DAN OKTOBER TAHUN 2009

TAHUN 1Perkara Pencapaian Oktober 2009
Pencapaian Jun 2009 %
Amali Wudhuk 91.08
82.21 +8.87
Amali Solat (Bacaan) 57.71
37.91 +19.8
Amali Solat (Perlakuan) 94.35
88.52 +5.83
Al-Quran 6 Bulan1Tahun Satu 92.75
77.81 +14.94
Bahasa Arab 92.2
92.89 -0.69
Jawi 90.27
95.21 -4.94
Pencapaian Keseluruhan 86.39
79.09 +7.3

TAHUN 2Perkara Pencapaian Oktober 2009
Pencapaian Jun 2009 %
Amali Wudhuk 98.01
94.87 +3.14
Amali Solat (Bacaan) 78.63
61.37 +17.26
Amali Solat (Perlakuan) 98.68
96.47 +2.21
Khatam Al-Quran 92.92
90.35 +2.57
Bahasa Arab 91.41
89.71 +1.7
Jawi 88.66
93.21 -4.55
Pencapaian Keseluruhan 91.38
87.66 +3.72

TAHUN 3Perkara Pencapaian Oktober 2009
Pencapaian Jun 2009 %
Amali Wudhuk 98.65
97.6 +1.05
Amali Solat (Bacaan) 89.35
81.82 +7.53
Amali Solat (Perlakuan) 99.31
99 +0.31
Khatam Al-Quran 94.98
92.53 +2.45
Bahasa Arab 92.79
91.47 +1.32
Jawi 93.56
93.96 -0.4
Pencapaian Keseluruhan 94.77
92.7 +2.07

TAHUN 4Perkara Pencapaian Oktober 2009
Pencapaian Jun 2009 %
Amali Wudhu 99.5
98.8 +0.7
Amali Solat (Bacaan) 92.85
88.82 +4.09
Amali Solat (Perlakuan) 99.5
98.69 +0.81
Khatam Al-Quran 94.96
95.33 -0.37
Bahasa Arab 80.84
81.02 -0.18
Jawi 91.65
87.75 +3.9
Pencapaian Keseluruhan 93.22
91.74 +1.48

TAHUN 5Perkara Pencapaian Oktober 2009
Pencapaian Jun 2009 %
Amali Wudhuk 99.77
99.46 +0.31
Amali Solat (Bacaan) 95.12
94.15 +0.97
Amali Solat (Perlakuan) 99.88
99.89 -0.01
Khatam Al-Quran 93.34
95.96 -2.62
Bahasa Arab 78.18
77.07 +1.10
Jawi 86.82
85.3 +1.52
Pencapaian Keseluruhan 92.18
91.97 +0.21

PENCAPAIAN KESELURUHAN MURID TAHUN 1 HINGGA 5 TAHUN 2009
PENCAPAIAN KESELURUHAN OKTOBER 2009 92.00%
PENCAPAIAN KESELURUHAN JUN 2009 89.00%
PENINGKATAN KESELURUHAN +3.0%

Disediakan ;Unit Pengurusan Pendidikan Islam


Sektor Pendidikan Islam, JPN Kedah
No comments:

Post a Comment