Tuesday, April 20, 2010

Mesyuarat Penyelarasan Pelaksanaan KBS Peringkat Negeri Kedah 1/2010

20 April- Mesyuarat tersebut di adakan di PKG Sg Limau, Yan bermula jam 8.30 dan berakhir 4.30 petang. Selain daripada membincangkan tentang Waran Peruntukan Kecil Kem Bestari Solat yang sedang dalam proses terakhir untuk disampaikan kepada semua sekolah program j-QAF, mesyuarat juga menyentuh tentang kaedah dan instrumen yang perlu dalam usaha untuk melaksanakan pemantauan KBS di sekolah-sekolah berdasarkan takwin KBS yang telah diberikan oleh sekolah ke PPD dan SPI, JPN Kedah pada bulan Februari yang lalu.

Mesyuarat juga membincangkan tentang isu-isu dan permasalahan pelaksanaan j-QAF semasa hasil pemantauan yang telah dilaksanakan di semua daerah di negeri Kedah. Selain dari itu masalah pertukaran guru secara online dan peruntukan tambahan guru KPLI/LPBS - SR program j-QAF juga dibaincangkan untuk disampaikan ke mesyuarat di peringkat kementerian.

Antara isu lain yang agak penting dibincangkan juga ialah berkaitan rekod Bacaan Murid dan Rekod Pencapaian Murid Program j-QAF sekolah-sekolah Kohort 2005 yang telah sampai ke tahun 6 pada tahun ini. Rekod-rekod ini telah pun diproses sejak tahun 2005 dalam e-Pelaporan Jun 2005 akan dikumpul semula untuk dilihat peningkatan prestasi murid di sekolah-sekolah program j-QAF 2005 hingga 2010 bagi tujuan semakan penambahbaikan pelaksanaan model-model p&p j-QAF pada pusingan pertama pencapaian murid j-QAF. Semoga e-Pelaporan Jun 2010 pada tahun ini akan menghasilkan pencapaian murid yang lebih cemerlang dan mencapai sasaran yang diharap-harapkan oleh semua pihak.

No comments:

Post a Comment