Thursday, March 19, 2009

Mesyuarat Pemeriksaan Anggaran Belanja Mengurus (Perjawatan) Tahun 2010 Bagi Sekolah-Sekolah Di Bawah KPM

JPN Perlis 18Mac _ Pada hari ini satu mesyuarat Pemeriksaan ABM (Perjawatan) Tahun 2010 telah berlangsung jam 8.30 pagi dan berakhir 5.00 petang. Mesyuarat ini dijangka berakhir pada 5.00 petang 19/3/2009 .

Kehadiran saya adalah sebagai pegawai yang akan menjelaskan segala isu dan permasalahan yang akan dibangkitkan berhubung dengan perjawatan guru luar norma, program j-QAF di Kedah oleh pegawai-pegawai dari Bahagian Pengurusan Sumber Manusia,KPM yang diketuai oleh Tuan Rodzi bin Zin bagi Pihak Ketua Setiausaha ,KPM. Antara pegawai Bahagian Pengurusan Sumber Manusia yang turut hadir ialah; Encik Yusuf Ismail dari Unit Sekolah Harian, KPM, Ustaz Zahidi bin Ariffin dari Unit Kualiti BPI, Dr. Marhaniwati bt. Sarwani dari EPRD,KPM , En. Mohd Azwari bin Ma'arof dan En. Mohd Zin bin Ismail. Manakala Unit Pengurusan Sekolah JPN Kedah di ketuai oleh Ketua Sektor K2P, TuanHaji Aziz bin Hassan, Tn Hj.Yosri Yusof, En. Mohd Zaki Shuib, Tn Hj. Nazri Hamid, Tn Hj. Abd. Manaf Ghazali, Pn Junaida bt. Yusof dan En Ahmad Fuad Ishak dan ramai lagi.
Mesyuarat ini penting untuk menentukan unjuran perjawatan yang akan diselaraskan antara BSM,KPM dengan JPA bagi mengisi perjawatan yang diperlukan oleh sekolah seluruh negara dan menentukan pelaksanaan p&p tidak terjejas atau menghadapi apa-apa kemungkinan diluar jangkaan pada sesi pengurusan semua jenis sekolah di bawah KPM dan segala perkara yang berhubung dengan pengurusan dan perjawatan pada tahun 2010. Pengalaman menghadiri mesyuarat yang amat penting ini banyak mendatangkan pengetahuan baru kepada saya dan memperlihatkan betapa teliti dan terperincinya segala isu dan perkara yang berhubung kait dengan dasar KPM diperbahas dan diambil keputusan yang penuh tanggungjawab dan terperinci oleh pihak-pihak yang menjaga kepentingan-kepentingan utama dan dasar dalam KPM.

No comments:

Post a Comment